Mọi thư từ liên lạc bài vở và đóng góp cho Web site Công Giáo Tin vui, xin quý vị gửi về địa chỉ E-mail :truyenthongtinvui@gmail.com, bantreconggiao@yahoo.com

 HÀNH HƯƠNG DỰ LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG PHAOLÔ VI

Đăng lúc: 19-08-2014 08:47:31 AM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 19-08-2014 08:18:11 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 17-08-2014 08:20:53 PM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 16-08-2014 12:13:00 PM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 11-08-2014 01:41:02 PM | Đã xem: 108 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 26-07-2014 05:59:00 AM | Đã xem: 216 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 26-07-2014 05:52:39 AM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 23-07-2014 06:49:25 AM | Đã xem: 125 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 23-07-2014 06:45:17 AM | Đã xem: 223 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Video Lễ tang bà cố Maria,Thân mẫu Cha Giuse Phạm Hoàng Lương

Video Lễ tang bà cố Maria,Thân mẫu Cha Giuse Phạm Hoàng Lương

Lễ Tang Bà Cố Maria Phạm THị Xuyến ,Thân mẫu Cha Giuse Phạm Hoàng Lương,chánh xứ Matino Hạt Tân Sơn Nhì Video : Nguyễn Thái Hùng

Đăng lúc: 19-07-2014 02:39:25 PM | Đã xem: 255 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 17-07-2014 11:54:00 AM | Đã xem: 315 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 14-07-2014 08:03:00 PM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Video Bài giảng Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Phú Trung, Sài Gòn

Video Bài giảng Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Phú Trung, Sài Gòn

Bài giảng Đức cha Giu se Vũ Duy Thống tại Giáo xứ Phú Trung, SG Thực hiện : Ban truyền thông Phú Trung

Đăng lúc: 13-07-2014 08:52:20 PM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 12-07-2014 09:17:00 AM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 12-07-2014 07:02:00 AM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 06-07-2014 06:49:00 AM | Đã xem: 126 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 03-07-2014 06:47:39 AM | Đã xem: 101 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 02-07-2014 08:26:09 AM | Đã xem: 248 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 01-07-2014 07:48:06 PM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 28-06-2014 02:46:10 PM | Đã xem: 171 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Video Năm Thánh 60 Năm Thành Lập Gx Trung Chánh

Video Năm Thánh 60 Năm Thành Lập Gx Trung Chánh

Thực hiện Video : Vincente Thanh Bình

Đăng lúc: 28-06-2014 06:38:32 AM | Đã xem: 80 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 27-06-2014 09:27:00 PM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 27-06-2014 06:19:00 AM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 23-06-2014 07:08:22 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 22-06-2014 08:07:29 PM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 15-06-2014 10:47:00 AM | Đã xem: 107 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 12-06-2014 06:53:00 AM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đại lễ Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2014

Đại lễ Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2014

Thực hiện : Giuse Phùng Văn Thanh

Đăng lúc: 08-06-2014 02:15:17 PM | Đã xem: 193 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 08-06-2014 09:06:06 AM | Đã xem: 129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 04-06-2014 06:33:46 AM | Đã xem: 152 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show

Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Trang sau