Mọi thư từ liên lạc bài vở và đóng góp cho Web site Công Giáo Tin vui, xin quý vị gửi về địa chỉ E-mail :truyenthongtinvui@gmail.com, bantreconggiao@yahoo.com

ĐẾN ẤN ĐỘ VIẾNG THĂM THI HÀI THÁNH PHANXICÔ XAVIER  

CHÚT CẢM NHẬN CHUYẾN HÀNH HƯƠNG TÂM LINH VỀ CHÂU ÂU 

Đăng lúc: 17-09-2014 02:54:00 PM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 16-09-2014 07:10:00 AM | Đã xem: 137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 15-09-2014 01:04:00 PM | Đã xem: 130 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 15-09-2014 08:49:00 AM | Đã xem: 127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 14-09-2014 06:52:00 AM | Đã xem: 194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Gx Tân Phước - Đón Chào Phái Đoàn Tòa Thánh Vatican

Gx Tân Phước - Đón Chào Phái Đoàn Tòa Thánh Vatican

Video : Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Phước

Đăng lúc: 09-09-2014 09:06:02 PM | Đã xem: 185 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 08-09-2014 09:40:00 PM | Đã xem: 145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 03-09-2014 08:12:15 PM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 02-09-2014 07:52:06 AM | Đã xem: 78 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 02-09-2014 07:46:02 AM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 02-09-2014 07:40:37 AM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 08:39:00 PM | Đã xem: 253 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 07:05:00 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 07:03:00 AM | Đã xem: 113 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 07:02:00 AM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 28-08-2014 10:01:51 PM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 27-08-2014 07:05:00 AM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 24-08-2014 07:29:56 PM | Đã xem: 141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 22-08-2014 12:49:00 PM | Đã xem: 160 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 22-08-2014 12:43:10 PM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 22-08-2014 12:35:00 PM | Đã xem: 67 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 19-08-2014 08:47:31 AM | Đã xem: 141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 19-08-2014 08:18:11 AM | Đã xem: 87 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 17-08-2014 08:20:53 PM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 16-08-2014 12:13:00 PM | Đã xem: 174 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 11-08-2014 01:41:02 PM | Đã xem: 136 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 26-07-2014 05:52:39 AM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 23-07-2014 06:49:25 AM | Đã xem: 138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 23-07-2014 06:45:17 AM | Đã xem: 237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Video Lễ tang bà cố Maria,Thân mẫu Cha Giuse Phạm Hoàng Lương

Video Lễ tang bà cố Maria,Thân mẫu Cha Giuse Phạm Hoàng Lương

Lễ Tang Bà Cố Maria Phạm THị Xuyến ,Thân mẫu Cha Giuse Phạm Hoàng Lương,chánh xứ Matino Hạt Tân Sơn Nhì Video : Nguyễn Thái Hùng

Đăng lúc: 19-07-2014 02:39:25 PM | Đã xem: 267 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show

Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Trang sau 

1

 

Trực tiếp từ Vatican: Thánh lễ với nghi thức trao dây Pallium cho các Tân Tổng Giám mục (29.06.2014)

Nghe Radio Công Giáo trực tuyến 

Tải xuống

'

 Tải xuống

'