Mọi thư từ liên lạc bài vở và đóng góp cho Web site Công Giáo Tin vui, xin quý vị gửi về địa chỉ E-mail :truyenthongtinvui@gmail.com, bantreconggiao@yahoo.com

TÂM TÌNH MÙA VỌNG TRƯỚC CHUYẾN HÀNH HƯƠNG VÙNG ĐẤT THÁNH TÍCH ẤN ĐỘ 

 

Đăng lúc: 19-11-2014 08:36:00 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 14-11-2014 03:16:54 PM | Đã xem: 174 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 06-11-2014 06:44:00 PM | Đã xem: 215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 06-11-2014 06:39:00 PM | Đã xem: 128 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 05-11-2014 08:59:30 PM | Đã xem: 132 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 04-11-2014 06:15:39 AM | Đã xem: 210 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 04-11-2014 06:12:26 AM | Đã xem: 78 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 31-10-2014 08:15:54 AM | Đã xem: 108 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 20-10-2014 07:57:14 PM | Đã xem: 179 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 12-10-2014 10:01:18 PM | Đã xem: 183 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 12-10-2014 09:57:35 PM | Đã xem: 181 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Video Giáo xứ Gò Mây,Sài gòn Đón mừng cha tân chánh xứ

Video Giáo xứ Gò Mây,Sài gòn Đón mừng cha tân chánh xứ

Lm. Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc, lúc 09 giờ 30 ngày 29/09/2014. Chủ tế Thánh lễ Cha Tổng đại diện Ignatiô Hồ Văn Xuân Video : Mạnh Quyết & Quang Thắng

Đăng lúc: 01-10-2014 03:34:17 PM | Đã xem: 391 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 30-09-2014 09:09:44 PM | Đã xem: 298 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 28-09-2014 08:03:55 AM | Đã xem: 166 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 23-09-2014 06:45:24 AM | Đã xem: 275 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 21-09-2014 06:37:00 AM | Đã xem: 155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 20-09-2014 06:55:00 AM | Đã xem: 222 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 17-09-2014 02:54:00 PM | Đã xem: 140 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 16-09-2014 07:10:00 AM | Đã xem: 254 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 15-09-2014 08:49:00 AM | Đã xem: 188 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 14-09-2014 06:52:00 AM | Đã xem: 269 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Gx Tân Phước - Đón Chào Phái Đoàn Tòa Thánh Vatican

Gx Tân Phước - Đón Chào Phái Đoàn Tòa Thánh Vatican

Video : Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Phước

Đăng lúc: 09-09-2014 09:06:02 PM | Đã xem: 238 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 08-09-2014 09:40:00 PM | Đã xem: 196 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 03-09-2014 08:12:15 PM | Đã xem: 133 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 02-09-2014 07:52:06 AM | Đã xem: 117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 02-09-2014 07:46:02 AM | Đã xem: 76 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 02-09-2014 07:40:37 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 08:39:00 PM | Đã xem: 296 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 07:05:00 AM | Đã xem: 132 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 07:03:00 AM | Đã xem: 136 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show

Các tin khác

1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Trang sau 

NGHE BÀI GIẢNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Chúa nhật 23.11.2014

Tải xuống 

Thứ bảy 22.11.2014

Tải xuống 

Thứ sáu 21.11.2014

Tải xuống 

Thứ năm 20.11.2014

Tải xuống 

Thứ tư 19.11.2014

Tải xuống 

Thứ ba 18.11.2014

Tải xuống 

Thứ hai 17.11.2014

Tải xuống 

Chúa nhật 16.11.2014

Tải xuống 

Kính trọng thể lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tải xuống 

Thứ bảy ngày 15.11.2014

Tải xuống 

Thứ sáu ngày 14.11.2014

Tải xuống 

Thứ năm ngày 13.11.2014

Tải xuống 

Thứ tư ngày 12.11.2014

Tải xuống 

Thứ ba ngày 11.11.2014

Tải xuống 

 

 

Để Lời Được Lớn Lên -  Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Nghe Radio Công Giáo trực tuyến 

Tải xuống

'

 Tải xuống

'

 

 Radio Veritas chương trình phát 24 giờ

Tải xuống 

Nghe Phút Cầu Nguyện hằng ngày 

 

Ý nghĩa Logo “Chương trình mục vụ của Giáo hội Việt Nam trong năm 2015: Tân Phúc-Âm-hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến”