Mọi thư từ liên lạc bài vở và đóng góp cho Web site Công Giáo Tin vui, xin quý vị gửi về địa chỉ E-mail :truyenthongtinvui@gmail.com, bantreconggiao@yahoo.com

HÀNH TRÌNH VỀ ĐẤT ISRAEL: RA ĐI, TÌM ĐẾN VÀ GẶP GỠ THIÊN CHÚA CỦA TA  

 

Đăng lúc: 20-10-2014 07:57:14 PM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 12-10-2014 10:01:18 PM | Đã xem: 145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 12-10-2014 09:57:35 PM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Video Giáo xứ Gò Mây,Sài gòn Đón mừng cha tân chánh xứ

Video Giáo xứ Gò Mây,Sài gòn Đón mừng cha tân chánh xứ

Lm. Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc, lúc 09 giờ 30 ngày 29/09/2014. Chủ tế Thánh lễ Cha Tổng đại diện Ignatiô Hồ Văn Xuân Video : Mạnh Quyết & Quang Thắng

Đăng lúc: 01-10-2014 03:34:17 PM | Đã xem: 342 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 30-09-2014 09:09:44 PM | Đã xem: 238 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 28-09-2014 08:03:55 AM | Đã xem: 141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 23-09-2014 06:45:24 AM | Đã xem: 254 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 21-09-2014 06:37:00 AM | Đã xem: 146 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 20-09-2014 06:55:00 AM | Đã xem: 204 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 17-09-2014 02:54:00 PM | Đã xem: 127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 16-09-2014 07:10:00 AM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 15-09-2014 08:49:00 AM | Đã xem: 180 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 14-09-2014 06:52:00 AM | Đã xem: 253 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Gx Tân Phước - Đón Chào Phái Đoàn Tòa Thánh Vatican

Gx Tân Phước - Đón Chào Phái Đoàn Tòa Thánh Vatican

Video : Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Phước

Đăng lúc: 09-09-2014 09:06:02 PM | Đã xem: 226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 08-09-2014 09:40:00 PM | Đã xem: 184 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 03-09-2014 08:12:15 PM | Đã xem: 124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 02-09-2014 07:52:06 AM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 02-09-2014 07:46:02 AM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 02-09-2014 07:40:37 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 08:39:00 PM | Đã xem: 287 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 07:05:00 AM | Đã xem: 125 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 07:03:00 AM | Đã xem: 129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 07:02:00 AM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 28-08-2014 10:01:51 PM | Đã xem: 98 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 27-08-2014 07:05:00 AM | Đã xem: 127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 24-08-2014 07:29:56 PM | Đã xem: 162 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 22-08-2014 12:49:00 PM | Đã xem: 186 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 22-08-2014 12:43:10 PM | Đã xem: 109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 22-08-2014 12:35:00 PM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 19-08-2014 08:47:31 AM | Đã xem: 159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show

Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Trang sau 

NGHE BÀI GIẢNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Thứ bảy ngày 25.10.2014

Tải xuống 

Thứ sáu  ngày 24.10.2014

Tải xuống 

Thứ năm ngày 23.10.2014

Tải xuống 

Thứ tư ngày 22.10.2014

Tải xuống 

Thứ ba  ngày 21.10.2014

Tải xuống