Mọi thư từ liên lạc bài vở và đóng góp cho Web site Công Giáo Tin vui, xin quý vị gửi về địa chỉ E-mail :truyenthongtinvui@gmail.com, bantreconggiao@yahoo.com

 THÁNG 11 VỀ, SUY NIỆM VỀ CUỘC SỐNG SAU HÀNH TRÌNH ĐỜI NGƯỜI 

 

Đăng lúc: 31-10-2014 08:15:54 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 20-10-2014 07:57:14 PM | Đã xem: 137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 12-10-2014 10:01:18 PM | Đã xem: 160 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 12-10-2014 09:57:35 PM | Đã xem: 141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Video Giáo xứ Gò Mây,Sài gòn Đón mừng cha tân chánh xứ

Video Giáo xứ Gò Mây,Sài gòn Đón mừng cha tân chánh xứ

Lm. Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc, lúc 09 giờ 30 ngày 29/09/2014. Chủ tế Thánh lễ Cha Tổng đại diện Ignatiô Hồ Văn Xuân Video : Mạnh Quyết & Quang Thắng

Đăng lúc: 01-10-2014 03:34:17 PM | Đã xem: 358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 30-09-2014 09:09:44 PM | Đã xem: 260 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 28-09-2014 08:03:55 AM | Đã xem: 158 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 23-09-2014 06:45:24 AM | Đã xem: 263 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 21-09-2014 06:37:00 AM | Đã xem: 147 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 20-09-2014 06:55:00 AM | Đã xem: 206 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 17-09-2014 02:54:00 PM | Đã xem: 129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 16-09-2014 07:10:00 AM | Đã xem: 240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 15-09-2014 08:49:00 AM | Đã xem: 181 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 14-09-2014 06:52:00 AM | Đã xem: 258 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Gx Tân Phước - Đón Chào Phái Đoàn Tòa Thánh Vatican

Gx Tân Phước - Đón Chào Phái Đoàn Tòa Thánh Vatican

Video : Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Phước

Đăng lúc: 09-09-2014 09:06:02 PM | Đã xem: 229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 08-09-2014 09:40:00 PM | Đã xem: 186 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 03-09-2014 08:12:15 PM | Đã xem: 126 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 02-09-2014 07:52:06 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 02-09-2014 07:46:02 AM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 02-09-2014 07:40:37 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 08:39:00 PM | Đã xem: 291 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 07:05:00 AM | Đã xem: 127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 07:03:00 AM | Đã xem: 130 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 29-08-2014 07:02:00 AM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 28-08-2014 10:01:51 PM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 27-08-2014 07:05:00 AM | Đã xem: 127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 24-08-2014 07:29:56 PM | Đã xem: 164 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 22-08-2014 12:49:00 PM | Đã xem: 187 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 22-08-2014 12:43:10 PM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show
Đăng lúc: 22-08-2014 12:35:00 PM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Video - Slides Show

Các tin khác

1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Trang sau 

NGHE BÀI GIẢNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Thứ sáu  ngày 31.10.2014

Tải xuống 

Thứ năm ngày 29.10.2014

Tải xuống 

Thứ tư ngày 29.10.2014

Tải xuống 

Thư ba ngày 28.10.2014

Tải xuống 

Thứ hai ngày 27.10.2014

Tải xuống 

Chúa Nhật ngày 26.10.2014

Tải xuống 

Thứ bảy ngày 25.10.2014

Tải xuống