Mọi thư từ liên lạc bài vở và đóng góp cho Web site Công Giáo Tin vui, xin quý vị gửi về địa chỉ E-mail :truyenthongtinvui@gmail.com, bantreconggiao@yahoo.com

 THÁNG 11 VỀ, SUY NIỆM VỀ CUỘC SỐNG SAU HÀNH TRÌNH ĐỜI NGƯỜI 

 

Nghe Thánh lễ tạ ơn của Đức Giám mục phụ tá Giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản

Nghe Thánh lễ tạ ơn của Đức Giám mục phụ tá Giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản

Thánh lễ trao phép lành Tòa Thánh cho các đôi hôn nhân tại Giáo xứ Tân Phước, SG Lúc 17 g 30 ngày 31.10.2014

Đăng lúc: 31-10-2014 09:07:00 PM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ làm phép đất xây dựng nhà giáo lý Giáo xứ Trung Bắc

Nghe Thánh lễ làm phép đất xây dựng nhà giáo lý Giáo xứ Trung Bắc

Chủ tế :Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, GP Phú Cường

Đăng lúc: 31-10-2014 08:33:00 PM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ mừng kính Thánh Tống Viết Bường

Nghe Thánh lễ mừng kính Thánh Tống Viết Bường

tại giáo xứ Thánh Tống Viết Bường hạt Phú Thọ, SG lúc 17 g30 ngày 25.10.2014 Chủ tế : Đức Tổng GM Phaolô Bùi Văn Đọc. TGP.Sài Gòn

Đăng lúc: 27-10-2014 06:52:00 AM | Đã xem: 159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên (4)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên (4)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa lúc 17 g 30 Chiều CN ngày 26.10.2014

Đăng lúc: 27-10-2014 06:44:00 AM | Đã xem: 169 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 26-10-2014 11:32:00 AM | Đã xem: 221 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên (2)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên (2)

tại nhà thò Tân Hà, Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt

Đăng lúc: 26-10-2014 11:30:00 AM | Đã xem: 164 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 26-10-2014 07:41:00 AM | Đã xem: 276 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ CN XXIX Thường Niên - Khánh nhật Truyền Giáo (4)

Nghe Thánh lễ CN XXIX Thường Niên - Khánh nhật Truyền Giáo (4)

tại nhà thờ Tân Hà, Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt

Đăng lúc: 19-10-2014 08:09:00 PM | Đã xem: 338 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 19-10-2014 02:20:00 PM | Đã xem: 206 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ CN XXIX TN - Khánh nhật Truyền Giáo (2)

Nghe Thánh lễ CN XXIX TN - Khánh nhật Truyền Giáo (2)

tại nhà thờ Phú Hòa, hạt Phú Thọ,SG

Đăng lúc: 19-10-2014 08:33:00 AM | Đã xem: 220 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Truyền Giáo

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Truyền Giáo

tại nhà thờ Hòa Hưng,Sài Gòn

Đăng lúc: 18-10-2014 09:24:00 PM | Đã xem: 350 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 18-10-2014 08:55:00 PM | Đã xem: 101 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ mừng kính Thánh Luca Tông đồ

Nghe Thánh lễ mừng kính Thánh Luca Tông đồ

Bổn mạng Liên Nhóm hạt MVTT Chí- Thọ -Nhì (Giáo hạt Chí Hòa - Phú Thọ - Tân Sơn Nhì) Lúc 10 g sáng ngày 18.10.2014, tại nhà thờ Tân Phước hạt Phú Thọ, SG

Đăng lúc: 18-10-2014 03:38:54 PM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

tại nhà thờ Trung Bắc, hạt Xóm Mới, Sài Gòn

Đăng lúc: 12-10-2014 09:19:57 PM | Đã xem: 284 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (2)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (2)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài Gòn

Đăng lúc: 12-10-2014 08:53:00 AM | Đã xem: 289 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

tại nhà thờ Phú Hòa, hạt Phú Thọ, Sài Gòn

Đăng lúc: 12-10-2014 07:37:00 AM | Đã xem: 296 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 06-10-2014 07:12:23 AM | Đã xem: 410 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi (4)

Nghe Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi (4)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, SG lúc 17 g 30 ngày 5.10.2014

Đăng lúc: 05-10-2014 09:42:00 PM | Đã xem: 360 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi (3)

Nghe Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi (3)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, Sài gòn

Đăng lúc: 05-10-2014 09:29:00 PM | Đã xem: 175 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

Nghe Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

tại nhà thờ Phú Hoà, hạt Phú Thọ,SG

Đăng lúc: 05-10-2014 07:48:00 AM | Đã xem: 369 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 04-10-2014 09:30:00 PM | Đã xem: 316 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ kính các tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en.

Nghe Thánh lễ kính các tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en.

bổn mạng GĐMVTT Phú Thọ,SG tại giáo xứ Tân Phước chiều ngày 29.9.2014

Đăng lúc: 30-09-2014 06:36:38 AM | Đã xem: 234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường niên (4)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường niên (4)

tại nhà thờ Trung Bắc, hạt Xóm Mới,Sài gòn

Đăng lúc: 28-09-2014 09:32:55 PM | Đã xem: 277 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên (3)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên (3)

lúc 17 g 30 CN 28.09.2014 tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà,SG

Đăng lúc: 28-09-2014 08:23:28 PM | Đã xem: 220 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 28-09-2014 07:56:00 AM | Đã xem: 300 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên

tại nhà thờ Tân Phú Hoà,Sài Gòn

Đăng lúc: 27-09-2014 10:58:00 PM | Đã xem: 314 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên

tại nhà thờ Trung Bắc,Xóm Mới, SG

Đăng lúc: 22-09-2014 06:48:05 AM | Đã xem: 246 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 21-09-2014 07:50:47 AM | Đã xem: 453 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 20-09-2014 07:46:21 PM | Đã xem: 357 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Trang sau 

NGHE BÀI GIẢNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Thứ sáu  ngày 31.10.2014

Tải xuống 

Thứ năm ngày 29.10.2014

Tải xuống 

Thứ tư ngày 29.10.2014

Tải xuống 

Thư ba ngày 28.10.2014

Tải xuống 

Thứ hai ngày 27.10.2014

Tải xuống 

Chúa Nhật ngày 26.10.2014

Tải xuống 

Thứ bảy ngày 25.10.2014

Tải xuống 

 

Trực tiếp từ Vatican: Thánh lễ với nghi thức trao dây Pallium cho các Tân Tổng Giám mục (29.06.2014)

Nghe Radio Công Giáo trực tuyến 

Tải xuống

'

 Tải xuống

'

 

 Radio Veritas chương trình phát 24 giờ

Tải xuống