Mọi thư từ liên lạc bài vở và đóng góp cho Web site Công Giáo Tin vui, xin quý vị gửi về địa chỉ E-mail :truyenthongtinvui@gmail.com, bantreconggiao@yahoo.com

TÂM TÌNH MÙA VỌNG TRƯỚC CHUYẾN HÀNH HƯƠNG VÙNG ĐẤT THÁNH TÍCH ẤN ĐỘ 

 

Đăng lúc: 16-11-2014 08:01:00 AM | Đã xem: 331 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 16-11-2014 07:57:00 AM | Đã xem: 201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1)

Nghe Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1)

tại Giáo xứ Tân Hà, Bảo Lộc, Gp. Đà Lạt

Đăng lúc: 16-11-2014 07:54:00 AM | Đã xem: 328 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe chương trình chuyên đề giáo dục gia đình tại Giáo xứ Phú Trung - tháng 11.2014

Nghe chương trình chuyên đề giáo dục gia đình tại Giáo xứ Phú Trung - tháng 11.2014

Lúc 9 g sáng ngày 9.11.2014 tại Hội Trường Giáo xứ Phú Trung, Sài Gòn do Ban Phụ huynh Giáo xứ tổ chức

Đăng lúc: 11-11-2014 05:57:00 AM | Đã xem: 252 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ cung hiến thánh đường Latêranô (5)

Nghe Thánh lễ cung hiến thánh đường Latêranô (5)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, SG lúc 17 g 30 CN 09.11.2014

Đăng lúc: 10-11-2014 01:32:00 PM | Đã xem: 179 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 10-11-2014 01:27:31 PM | Đã xem: 89 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 09-11-2014 09:21:00 PM | Đã xem: 199 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 09-11-2014 08:15:50 AM | Đã xem: 248 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ cung hiến Thánh đường Latêranô

Nghe Thánh lễ cung hiến Thánh đường Latêranô

tại nhà thờ Phú Hòa, hạt Phú Thọ, SG

Đăng lúc: 09-11-2014 08:04:00 AM | Đã xem: 229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ kính Thánh Martinô Porres

Nghe Thánh lễ kính Thánh Martinô Porres

tại nhà thờ Mai Khôi, hạt Tân Định,SG

Đăng lúc: 04-11-2014 09:26:23 AM | Đã xem: 259 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (5)

Nghe Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (5)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài Gòn lúc 17g 30 ngày 2.11.2014

Đăng lúc: 03-11-2014 08:28:00 PM | Đã xem: 217 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 02-11-2014 09:12:43 PM | Đã xem: 224 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (3)

Nghe Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (3)

tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Hà, Bảo Lộc, Gp.Đà Lạt

Đăng lúc: 02-11-2014 12:48:00 PM | Đã xem: 230 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ các đẳng linh hồn (2)

Nghe Thánh lễ các đẳng linh hồn (2)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa,SG

Đăng lúc: 02-11-2014 09:02:00 AM | Đã xem: 183 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 02-11-2014 08:08:00 AM | Đã xem: 382 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 01-11-2014 09:53:00 PM | Đã xem: 151 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ - Các Thánh Nam Nữ (2)

Nghe Thánh lễ - Các Thánh Nam Nữ (2)

tại Giáo xứ Tân Hà, Bảo Lộc, Gp. Đà Lạt

Đăng lúc: 01-11-2014 08:17:00 AM | Đã xem: 214 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ mừng kính các thánh nam nữ (1)

Nghe Thánh lễ mừng kính các thánh nam nữ (1)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài gòn

Đăng lúc: 01-11-2014 08:09:00 AM | Đã xem: 237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ tạ ơn của Đức Giám mục phụ tá Giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản

Nghe Thánh lễ tạ ơn của Đức Giám mục phụ tá Giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản

Thánh lễ trao phép lành Tòa Thánh cho các đôi kỷ niệm hôn nhân tại Giáo xứ Tân Phước, SG Lúc 17 g 30 ngày 31.10.2014

Đăng lúc: 31-10-2014 09:07:00 PM | Đã xem: 139 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ làm phép đất xây dựng nhà giáo lý Giáo xứ Trung Bắc

Nghe Thánh lễ làm phép đất xây dựng nhà giáo lý Giáo xứ Trung Bắc

Chủ tế :Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, GP Phú Cường

Đăng lúc: 31-10-2014 08:33:00 PM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ mừng kính Thánh Tống Viết Bường

Nghe Thánh lễ mừng kính Thánh Tống Viết Bường

tại giáo xứ Thánh Tống Viết Bường hạt Phú Thọ, SG lúc 17 g30 ngày 25.10.2014 Chủ tế : Đức Tổng GM Phaolô Bùi Văn Đọc. TGP.Sài Gòn

Đăng lúc: 27-10-2014 06:52:00 AM | Đã xem: 190 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên (4)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên (4)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa lúc 17 g 30 Chiều CN ngày 26.10.2014

Đăng lúc: 27-10-2014 06:44:00 AM | Đã xem: 199 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 26-10-2014 11:32:00 AM | Đã xem: 249 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên (2)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên (2)

tại nhà thò Tân Hà, Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt

Đăng lúc: 26-10-2014 11:30:00 AM | Đã xem: 181 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 26-10-2014 07:41:00 AM | Đã xem: 294 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ CN XXIX Thường Niên - Khánh nhật Truyền Giáo (4)

Nghe Thánh lễ CN XXIX Thường Niên - Khánh nhật Truyền Giáo (4)

tại nhà thờ Tân Hà, Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt

Đăng lúc: 19-10-2014 08:09:00 PM | Đã xem: 354 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 19-10-2014 02:20:00 PM | Đã xem: 220 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ CN XXIX TN - Khánh nhật Truyền Giáo (2)

Nghe Thánh lễ CN XXIX TN - Khánh nhật Truyền Giáo (2)

tại nhà thờ Phú Hòa, hạt Phú Thọ,SG

Đăng lúc: 19-10-2014 08:33:00 AM | Đã xem: 240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Truyền Giáo

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Truyền Giáo

tại nhà thờ Hòa Hưng,Sài Gòn

Đăng lúc: 18-10-2014 09:24:00 PM | Đã xem: 365 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 18-10-2014 08:55:00 PM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Thánh lễ - Bài Giảng - Chuyên đề , Thánh lễ - Bài giảng
1, 2, 3 ... 13, 14, 15  Trang sau 

NGHE BÀI GIẢNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Thứ bảy 22.11.2014

Tải xuống 

Thứ sáu 21.11.2014

Tải xuống 

Thứ năm 20.11.2014

Tải xuống 

Thứ tư 19.11.2014

Tải xuống 

Thứ ba 18.11.2014

Tải xuống 

Thứ hai 17.11.2014

Tải xuống 

Chúa nhật 16.11.2014

Tải xuống 

Kính trọng thể lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tải xuống 

Thứ bảy ngày 15.11.2014

Tải xuống 

Thứ sáu ngày 14.11.2014

Tải xuống 

Thứ năm ngày 13.11.2014

Tải xuống 

Thứ tư ngày 12.11.2014

Tải xuống 

Thứ ba ngày 11.11.2014

Tải xuống 

 

 

Để Lời Được Lớn Lên -  Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Nghe Radio Công Giáo trực tuyến 

Tải xuống

'

 Tải xuống

'

 

 Radio Veritas chương trình phát 24 giờ

Tải xuống 

Nghe Phút Cầu Nguyện hằng ngày 

 

Ý nghĩa Logo “Chương trình mục vụ của Giáo hội Việt Nam trong năm 2015: Tân Phúc-Âm-hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến”