Mọi thư từ liên lạc bài vở và đóng góp cho Web site Công Giáo Tin vui, xin quý vị gửi về địa chỉ E-mail :truyenthongtinvui@gmail.com, bantreconggiao@yahoo.com

ĐỨC MẸ MỄ DU – NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH  

Nghe Thánh lễ Đêm Vọng Phục Sinh 2014

Nghe Thánh lễ Đêm Vọng Phục Sinh 2014

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài Gòn

Đăng lúc: 20-04-2014 10:28:00 AM | Đã xem: 227 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 20-04-2014 07:10:00 AM | Đã xem: 59 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Bài Giảng Thánh Lễ Tiệc Ly

Nghe Bài Giảng Thánh Lễ Tiệc Ly

tại nhà thờ Khiết Tâm, hạt Chí Hòa, SG

Đăng lúc: 19-04-2014 02:50:00 PM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Công Bố Tin Mừng Phục Sinh EXULTET

Nghe Công Bố Tin Mừng Phục Sinh EXULTET

Lm. GIoan B Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ Vĩnh Hòa, SG

Đăng lúc: 19-04-2014 12:21:00 PM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá (3)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá (3)

tại nhà thờ Tân Phú Hòa,Sài Gòn

Đăng lúc: 13-04-2014 10:03:44 PM | Đã xem: 264 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Lễ lá

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Lễ lá

tại nhà thờ Phú Bình,SG

Đăng lúc: 13-04-2014 09:53:03 PM | Đã xem: 168 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài Gòn

Đăng lúc: 12-04-2014 09:43:13 PM | Đã xem: 524 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 10-04-2014 08:46:52 AM | Đã xem: 241 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 09-04-2014 02:46:00 PM | Đã xem: 218 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 08-04-2014 09:00:34 AM | Đã xem: 330 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật V Mùa Chay A

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật V Mùa Chay A

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài Gòn

Đăng lúc: 05-04-2014 09:16:07 PM | Đã xem: 504 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ CN IV Mùa Chay

Nghe Thánh lễ CN IV Mùa Chay

tại nhà thờ Hòa Hưng, Sài gòn

Đăng lúc: 30-03-2014 08:39:26 PM | Đã xem: 417 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay A

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay A

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, SG

Đăng lúc: 29-03-2014 08:43:00 PM | Đã xem: 363 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 23-03-2014 07:45:58 PM | Đã xem: 606 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Chay

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Chay

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, SG

Đăng lúc: 23-03-2014 06:20:29 AM | Đã xem: 487 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 20-03-2014 08:13:00 PM | Đã xem: 244 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 19-03-2014 08:21:00 PM | Đã xem: 409 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 19-03-2014 08:18:56 PM | Đã xem: 201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Chay A

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Chay A

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài Gòn

Đăng lúc: 15-03-2014 09:54:00 PM | Đã xem: 620 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay(2)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay(2)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, SG lúc 17 g 30 ngày 9.3.2014

Đăng lúc: 09-03-2014 09:52:00 PM | Đã xem: 493 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay A

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay A

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, SG

Đăng lúc: 08-03-2014 08:37:51 PM | Đã xem: 542 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro

Nghe Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, SG

Đăng lúc: 05-03-2014 09:15:04 PM | Đã xem: 447 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Tro - Khai mạc Mùa Chay 2014

Nghe Thánh lễ Tro - Khai mạc Mùa Chay 2014

Thánh lễ sáng 5 g ngày 5.3.2014 tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài gòn

Đăng lúc: 05-03-2014 08:11:00 AM | Đã xem: 436 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật VIII Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật VIII Thường Niên

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài Gòn

Đăng lúc: 02-03-2014 05:50:04 AM | Đã xem: 630 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật VII Thường Niên A

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật VII Thường Niên A

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài gòn

Đăng lúc: 25-02-2014 09:08:43 PM | Đã xem: 295 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lẽ Chúa Nhật Vi Thường Niên A

Nghe Thánh lẽ Chúa Nhật Vi Thường Niên A

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài gon

Đăng lúc: 17-02-2014 07:57:23 AM | Đã xem: 509 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng

Các tin khác

1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Trang sau 

1

 

 RADIO VERITAS

 Tải xuống

'

VIDEO TUẦN THÁNH:

Video Đàng Thánh Giá tại Vatican

Video Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

Video Thánh lễ Tiệc Ly

Video Thánh lễ Dầu

Chặng Đàng Thánh Giá do Đức Giáo Hoàng Phanxicô chủ sự -VietCatholic

Phóng Sự Ngày Thứ Năm Tuần Thánh tại Vatican và Jerusalem

Nhạc Phẩm: Con Đường Chúa Đã Đi Qua - Lm. Nhạc Sĩ Văn Chi - Ca Sĩ Như Ý trình bày - VietCatholic