Mọi thư từ liên lạc bài vở và đóng góp cho Web site Công Giáo Tin vui, xin quý vị gửi về địa chỉ E-mail :truyenthongtinvui@gmail.com, bantreconggiao@yahoo.com

ĐỨC MẸ MỄ DU – NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH  

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá (3)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá (3)

tại nhà thờ Tân Phú Hòa,Sài Gòn

Đăng lúc: 13-04-2014 10:03:44 PM | Đã xem: 201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Lễ lá

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Lễ lá

tại nhà thờ Phú Bình,SG

Đăng lúc: 13-04-2014 09:53:03 PM | Đã xem: 147 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài Gòn

Đăng lúc: 12-04-2014 09:43:13 PM | Đã xem: 495 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 10-04-2014 08:46:52 AM | Đã xem: 220 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 09-04-2014 02:46:00 PM | Đã xem: 203 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 08-04-2014 09:00:34 AM | Đã xem: 300 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật V Mùa Chay A

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật V Mùa Chay A

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài Gòn

Đăng lúc: 05-04-2014 09:16:07 PM | Đã xem: 493 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ CN IV Mùa Chay

Nghe Thánh lễ CN IV Mùa Chay

tại nhà thờ Hòa Hưng, Sài gòn

Đăng lúc: 30-03-2014 08:39:26 PM | Đã xem: 408 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay A

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay A

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, SG

Đăng lúc: 29-03-2014 08:43:00 PM | Đã xem: 361 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 23-03-2014 07:45:58 PM | Đã xem: 591 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Chay

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Chay

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, SG

Đăng lúc: 23-03-2014 06:20:29 AM | Đã xem: 479 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 20-03-2014 08:13:00 PM | Đã xem: 241 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 19-03-2014 08:21:00 PM | Đã xem: 400 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 19-03-2014 08:18:56 PM | Đã xem: 192 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Chay A

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Chay A

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài Gòn

Đăng lúc: 15-03-2014 09:54:00 PM | Đã xem: 613 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay(2)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay(2)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, SG lúc 17 g 30 ngày 9.3.2014

Đăng lúc: 09-03-2014 09:52:00 PM | Đã xem: 488 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay A

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay A

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, SG

Đăng lúc: 08-03-2014 08:37:51 PM | Đã xem: 535 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro

Nghe Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, SG

Đăng lúc: 05-03-2014 09:15:04 PM | Đã xem: 439 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Tro - Khai mạc Mùa Chay 2014

Nghe Thánh lễ Tro - Khai mạc Mùa Chay 2014

Thánh lễ sáng 5 g ngày 5.3.2014 tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài gòn

Đăng lúc: 05-03-2014 08:11:00 AM | Đã xem: 428 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật VIII Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật VIII Thường Niên

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài Gòn

Đăng lúc: 02-03-2014 05:50:04 AM | Đã xem: 625 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật VII Thường Niên A

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật VII Thường Niên A

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài gòn

Đăng lúc: 25-02-2014 09:08:43 PM | Đã xem: 290 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Bài Giảng trong Thánh Lễ An Táng cha cố Giuse Cao Đình Trị

Bài Giảng trong Thánh Lễ An Táng cha cố Giuse Cao Đình Trị

Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh GM Giáo phận Kotum

Đăng lúc: 17-02-2014 11:39:00 PM | Đã xem: 352 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ
Nghe Thánh lẽ Chúa Nhật Vi Thường Niên A

Nghe Thánh lẽ Chúa Nhật Vi Thường Niên A

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài gon

Đăng lúc: 17-02-2014 07:57:23 AM | Đã xem: 501 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật VI Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật VI Thường Niên

tại nhà thờ đá Hưng Hóa, Sài gòn

Đăng lúc: 16-02-2014 08:18:00 AM | Đã xem: 647 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật V Thường Niên (2)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật V Thường Niên (2)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài gòn Lúc 17 g 30, chiều ngày 9.2.2014

Đăng lúc: 10-02-2014 11:28:00 AM | Đã xem: 321 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật V Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật V Thường Niên

tại nhà thờ Vĩnh Hòa, Sài gòn

Đăng lúc: 08-02-2014 09:08:00 PM | Đã xem: 623 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng

Các tin khác

1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Trang sau 

1

 

 RADIO VERITAS

 Tải xuống

'