Mọi thư từ liên lạc bài vở và đóng góp cho Web site Công Giáo Tin vui, xin quý vị gửi về địa chỉ E-mail :truyenthongtinvui@gmail.com, bantreconggiao@yahoo.com

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên (4)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên (4)

tại nhà thờ Vĩnh Hoà, lúc 17g 30, chiều ngày 27.07.2014

Đăng lúc: 28-07-2014 06:29:00 AM | Đã xem: 95 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe bài giảng Chúa Nhật XVII Thường Niên

Nghe bài giảng Chúa Nhật XVII Thường Niên

tại nhà thờ Trung Bắc, hạt Xóm Mới, SG

Đăng lúc: 27-07-2014 07:47:39 PM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên (3)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên (3)

tại nhà thờ Trung Bắc, hạt Xóm Mới, Sài Gòn

Đăng lúc: 27-07-2014 07:35:00 PM | Đã xem: 216 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 27-07-2014 08:57:00 AM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 27-07-2014 08:49:00 AM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên

tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, Sài gòn

Đăng lúc: 27-07-2014 07:46:00 AM | Đã xem: 165 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 22-07-2014 08:51:00 AM | Đã xem: 181 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên (2)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên (2)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, Sài Gòn

Đăng lúc: 20-07-2014 01:00:00 PM | Đã xem: 288 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 19-07-2014 09:01:00 PM | Đã xem: 288 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ
Nghe Thánh lễ tạ ơn Tân Linh mục Phaolô Nguyễn Như Hiếu

Nghe Thánh lễ tạ ơn Tân Linh mục Phaolô Nguyễn Như Hiếu

tại nhà thờ Phú Bình, lúc 10 g sáng ngày 19.07.2014

Đăng lúc: 19-07-2014 07:36:00 PM | Đã xem: 221 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 13-07-2014 11:24:00 AM | Đã xem: 371 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XV Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XV Thường Niên

tại nhà thờ Hoà Hưng, Sài Gòn

Đăng lúc: 13-07-2014 07:12:00 AM | Đã xem: 288 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XIV Thường Niên (3)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XIV Thường Niên (3)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, Sài gòn

Đăng lúc: 06-07-2014 09:52:13 PM | Đã xem: 205 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 06-07-2014 12:39:00 PM | Đã xem: 171 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 06-07-2014 07:44:29 AM | Đã xem: 415 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Lớp Thần học Giáo dân thuộc Giáo phận Phnom Penh- Campuchia thăm Giáo xứ Phú Bình,Sài gòn

Lớp Thần học Giáo dân thuộc Giáo phận Phnom Penh- Campuchia thăm Giáo xứ Phú Bình,Sài gòn

Thánh lễ tại nhà thò Giáo xứ Phú Bình, Sài Gòn Lúc 17g 30 ngày 04.07.2014

Đăng lúc: 05-07-2014 10:04:00 PM | Đã xem: 127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 29-06-2014 09:17:00 PM | Đã xem: 218 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 29-06-2014 12:01:48 PM | Đã xem: 158 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 28-06-2014 09:42:00 PM | Đã xem: 410 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Nghe Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

tại giáo xứ Phú Bình, Sài gòn

Đăng lúc: 28-06-2014 02:16:00 PM | Đã xem: 113 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 27-06-2014 08:51:18 AM | Đã xem: 109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ an táng cầu nguyện cho ông cố Nguyễn Viết Chương thân phụ cha Aug.Nguyễn Viết Chung

Nghe Thánh lễ an táng cầu nguyện cho ông cố Nguyễn Viết Chương thân phụ cha Aug.Nguyễn Viết Chung

Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, GM Giáo phận Kontum chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho ông cố Nguyễn Viết Chương . tại nhà thờ Vĩnh Hoà, Sài gòn. Sáng ngày 26.06.2014

Đăng lúc: 26-06-2014 05:19:00 PM | Đã xem: 102 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 26-06-2014 12:46:00 PM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 25-06-2014 02:22:07 PM | Đã xem: 98 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Mừng kính sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả

Nghe Thánh lễ Mừng kính sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả

bổn mạng Giáo xứ Vĩnh Hoà và cha chánh xứ Lúc 17 g 30 chiều ngày 24.06.2014

Đăng lúc: 25-06-2014 07:54:00 AM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 25-06-2014 07:49:31 AM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ kính Mình & Máu Thánh Chúa Kitô (2)

Nghe Thánh lễ kính Mình & Máu Thánh Chúa Kitô (2)

tại nhà thờ Tân Phú Hoà, Sài gòn

Đăng lúc: 22-06-2014 07:44:00 PM | Đã xem: 209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 22-06-2014 06:55:00 AM | Đã xem: 350 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 16-06-2014 12:50:18 PM | Đã xem: 269 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 15-06-2014 12:09:18 PM | Đã xem: 297 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Trang sau 

1

 

Trực tiếp từ Vatican: Thánh lễ với nghi thức trao dây Pallium cho các Tân Tổng Giám mục (29.06.2014)

Nghe Radio Công Giáo trực tuyến 

Tải xuống

'

 Tải xuống

'