Mọi thư từ liên lạc bài vở và đóng góp cho Web site Công Giáo Tin vui, xin quý vị gửi về địa chỉ E-mail :truyenthongtinvui@gmail.com, bantreconggiao@yahoo.com

HÀNH TRÌNH VỀ ĐẤT ISRAEL: RA ĐI, TÌM ĐẾN VÀ GẶP GỠ THIÊN CHÚA CỦA TA  

CHÚT CẢM NHẬN CHUYẾN HÀNH HƯƠNG TÂM LINH VỀ CHÂU ÂU 

Nghe Thánh lễ kính các tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en.

Nghe Thánh lễ kính các tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en.

bổn mạng GĐMVTT Phú Thọ,SG tại giáo xứ Tân Phước chiều ngày 29.9.2014

Đăng lúc: 30-09-2014 06:36:38 AM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường niên (4)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường niên (4)

tại nhà thờ Trung Bắc, hạt Xóm Mới,Sài gòn

Đăng lúc: 28-09-2014 09:32:55 PM | Đã xem: 179 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên (3)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên (3)

lúc 17 g 30 CN 28.09.2014 tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà,SG

Đăng lúc: 28-09-2014 08:23:28 PM | Đã xem: 157 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 28-09-2014 07:56:00 AM | Đã xem: 175 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên

tại nhà thờ Tân Phú Hoà,Sài Gòn

Đăng lúc: 27-09-2014 10:58:00 PM | Đã xem: 258 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên

tại nhà thờ Trung Bắc,Xóm Mới, SG

Đăng lúc: 22-09-2014 06:48:05 AM | Đã xem: 197 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 21-09-2014 08:26:00 PM | Đã xem: 141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ
Đăng lúc: 21-09-2014 07:50:47 AM | Đã xem: 414 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 20-09-2014 07:46:21 PM | Đã xem: 322 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ - Suy tôn Thánh Giá

Nghe Thánh lễ - Suy tôn Thánh Giá

tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, SG

Đăng lúc: 14-09-2014 07:58:19 AM | Đã xem: 249 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 13-09-2014 09:01:36 PM | Đã xem: 406 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 09-09-2014 09:24:10 AM | Đã xem: 211 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên (2)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên (2)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, SG Lúc 17 g 30 ngày 7/9.2014

Đăng lúc: 07-09-2014 08:37:00 PM | Đã xem: 252 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 07-09-2014 08:23:58 AM | Đã xem: 318 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa nhật XXII Thường Niên (3)

Nghe Thánh lễ Chúa nhật XXII Thường Niên (3)

tại nhà thờ Trung Bắc, Xóm Mói, SG

Đăng lúc: 31-08-2014 07:52:53 PM | Đã xem: 349 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXII Thường Niên (2)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXII Thường Niên (2)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà,SG Lúc 17 g 30 chiều ngày 31.08.2014

Đăng lúc: 31-08-2014 07:38:00 PM | Đã xem: 190 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 31-08-2014 12:05:00 PM | Đã xem: 286 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 30-08-2014 01:07:00 PM | Đã xem: 183 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 28-08-2014 09:05:00 AM | Đã xem: 139 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 28-08-2014 09:02:00 AM | Đã xem: 138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Bài Giảng Lễ Thánh Mônica

Bài Giảng Lễ Thánh Mônica

tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, SG

Đăng lúc: 27-08-2014 07:02:36 AM | Đã xem: 167 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên (2)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên (2)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, Sài gòn Thánh lễ lúc 5 g sáng ngày 24.08.2014

Đăng lúc: 24-08-2014 08:19:00 AM | Đã xem: 194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 24-08-2014 08:13:00 AM | Đã xem: 255 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên

tại nhà thờ Hoà Hưng, Sài gòn

Đăng lúc: 23-08-2014 09:20:52 PM | Đã xem: 283 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 19-08-2014 09:16:00 PM | Đã xem: 324 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên (3)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên (3)

lúc 5 g sáng CN ngày 17.08.2014 tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, SG

Đăng lúc: 17-08-2014 08:28:00 AM | Đã xem: 266 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên (2)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên (2)

Lúc 19 g tối thứ bảy 16.08.2014 tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, SG

Đăng lúc: 17-08-2014 08:14:00 AM | Đã xem: 213 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên A

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên A

tại nhà thờ Hoà Hưng, Sài Gòn

Đăng lúc: 16-08-2014 09:20:00 PM | Đã xem: 360 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 15-08-2014 08:40:41 AM | Đã xem: 288 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
1, 2, 3 ... 13, 14, 15  Trang sau 

BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Thứ tư, 01.10.2014

Tải xuống 

1

 

Trực tiếp từ Vatican: Thánh lễ với nghi thức trao dây Pallium cho các Tân Tổng Giám mục (29.06.2014)

Nghe Radio Công Giáo trực tuyến 

Tải xuống

'

 Tải xuống

'