Mọi thư từ liên lạc bài vở và đóng góp cho Web site Công Giáo Tin vui, xin quý vị gửi về địa chỉ E-mail :truyenthongtinvui@gmail.com, bantreconggiao@yahoo.com

HÀNH TRÌNH VỀ ĐẤT ISRAEL: RA ĐI, TÌM ĐẾN VÀ GẶP GỠ THIÊN CHÚA CỦA TA  

 

Nghe Thánh lễ CN XXIX Thường Niên - Khánh nhật Truyền Giáo (4)

Nghe Thánh lễ CN XXIX Thường Niên - Khánh nhật Truyền Giáo (4)

tại nhà thờ Tân Hà, Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt

Đăng lúc: 19-10-2014 08:09:00 PM | Đã xem: 257 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 19-10-2014 02:20:00 PM | Đã xem: 178 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ CN XXIX TN - Khánh nhật Truyền Giáo (2)

Nghe Thánh lễ CN XXIX TN - Khánh nhật Truyền Giáo (2)

tại nhà thờ Phú Hòa, hạt Phú Thọ,SG

Đăng lúc: 19-10-2014 08:33:00 AM | Đã xem: 184 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Truyền Giáo

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật Truyền Giáo

tại nhà thờ Hòa Hưng,Sài Gòn

Đăng lúc: 18-10-2014 09:24:00 PM | Đã xem: 336 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 18-10-2014 08:55:00 PM | Đã xem: 86 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ mừng kính Thánh Luca Tông đồ

Nghe Thánh lễ mừng kính Thánh Luca Tông đồ

Bổn mạng Liên Nhóm hạt MVTT Chí- Thọ -Nhì (Giáo hạt Chí Hòa - Phú Thọ - Tân Sơn Nhì) Lúc 10 g sáng ngày 18.10.2014, tại nhà thờ Tân Phước hạt Phú Thọ, SG

Đăng lúc: 18-10-2014 03:38:54 PM | Đã xem: 124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

tại nhà thờ Trung Bắc, hạt Xóm Mới, Sài Gòn

Đăng lúc: 12-10-2014 09:19:57 PM | Đã xem: 277 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (2)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (2)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, Sài Gòn

Đăng lúc: 12-10-2014 08:53:00 AM | Đã xem: 278 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

tại nhà thờ Phú Hòa, hạt Phú Thọ, Sài Gòn

Đăng lúc: 12-10-2014 07:37:00 AM | Đã xem: 284 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 06-10-2014 07:12:23 AM | Đã xem: 391 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi (4)

Nghe Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi (4)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, SG lúc 17 g 30 ngày 5.10.2014

Đăng lúc: 05-10-2014 09:42:00 PM | Đã xem: 349 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi (3)

Nghe Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi (3)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, Sài gòn

Đăng lúc: 05-10-2014 09:29:00 PM | Đã xem: 170 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

Nghe Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

tại nhà thờ Phú Hoà, hạt Phú Thọ,SG

Đăng lúc: 05-10-2014 07:48:00 AM | Đã xem: 359 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 04-10-2014 09:30:00 PM | Đã xem: 309 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Chương trình Cafe Chuyên đề Tình yêu - Hôn nhân đồng tính

Nghe Chương trình Cafe Chuyên đề Tình yêu - Hôn nhân đồng tính

Thuyết trình Nữ tu : Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP tại Hội trường Giáo xứ Tân Hương, Sài Gòn lúc 19 g ngày 1.10.2014

Đăng lúc: 03-10-2014 02:53:00 PM | Đã xem: 298 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ
Nghe Thánh lễ kính các tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en.

Nghe Thánh lễ kính các tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en.

bổn mạng GĐMVTT Phú Thọ,SG tại giáo xứ Tân Phước chiều ngày 29.9.2014

Đăng lúc: 30-09-2014 06:36:38 AM | Đã xem: 229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường niên (4)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường niên (4)

tại nhà thờ Trung Bắc, hạt Xóm Mới,Sài gòn

Đăng lúc: 28-09-2014 09:32:55 PM | Đã xem: 276 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên (3)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên (3)

lúc 17 g 30 CN 28.09.2014 tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà,SG

Đăng lúc: 28-09-2014 08:23:28 PM | Đã xem: 215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 28-09-2014 07:56:00 AM | Đã xem: 280 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên

tại nhà thờ Tân Phú Hoà,Sài Gòn

Đăng lúc: 27-09-2014 10:58:00 PM | Đã xem: 310 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên

tại nhà thờ Trung Bắc,Xóm Mới, SG

Đăng lúc: 22-09-2014 06:48:05 AM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 21-09-2014 08:26:00 PM | Đã xem: 158 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ
Đăng lúc: 21-09-2014 07:50:47 AM | Đã xem: 445 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 20-09-2014 07:46:21 PM | Đã xem: 356 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ - Suy tôn Thánh Giá

Nghe Thánh lễ - Suy tôn Thánh Giá

tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, SG

Đăng lúc: 14-09-2014 07:58:19 AM | Đã xem: 289 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 13-09-2014 09:01:36 PM | Đã xem: 428 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Đăng lúc: 09-09-2014 09:24:10 AM | Đã xem: 231 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên (2)

Nghe Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên (2)

tại nhà thờ đá Vĩnh Hoà, SG Lúc 17 g 30 ngày 7/9.2014

Đăng lúc: 07-09-2014 08:37:00 PM | Đã xem: 266 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Thánh lễ - Bài giảng
1, 2, 3 ... 13, 14, 15  Trang sau 

NGHE BÀI GIẢNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Thứ sáu 24.10.2014

Tải xuống 

Thứ năm ngày 23.10.2014

 

Tải xuống 

Thứ tư ngày 22.10.2014

Tải xuống 

Thứ ba  ngày 21.10.2014

Tải xuống