Mọi thư từ liên lạc bài vở và đóng góp cho Web site Công Giáo Tin vui, xin quý vị gửi về địa chỉ E-mail :truyenthongtinvui@gmail.com, bantreconggiao@yahoo.com

ĐỨC MẸ MỄ DU – NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH  

Đăng lúc: 06-05-2013 05:54:10 AM | Đã xem: 3883 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin vui số 178, ngày 21.4.2013

Radio Tin vui số 178, ngày 21.4.2013

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Đăng lúc: 21-04-2013 02:26:53 PM | Đã xem: 1898 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Đăng lúc: 29-03-2013 10:45:00 AM | Đã xem: 2684 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Thứ Năm Tuần Thánh, Mời nghe Ca khúc "Luật Yêu Thương"

Thứ Năm Tuần Thánh, Mời nghe Ca khúc "Luật Yêu Thương"

Luật yêu thương-Mai Thảo - Thanh Sử Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy

Đăng lúc: 28-03-2013 07:39:31 AM | Đã xem: 2156 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin Vui số 175, ngày 24.03.2013

Radio Tin Vui số 175, ngày 24.03.2013

Radio Tin Vui số 175, ngày 24.03.2013

Đăng lúc: 24-03-2013 02:24:00 PM | Đã xem: 1728 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin Vui số 174, ngày 17.03.2013

Radio Tin Vui số 174, ngày 17.03.2013

Radio Tin Vui số 174, ngày 17.03.2013

Đăng lúc: 16-03-2013 10:48:00 PM | Đã xem: 2258 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin Vui số 173, ngày 10.03.2013

Radio Tin Vui số 173, ngày 10.03.2013

Radio Tin Vui số 173, ngày 10.03.2013

Đăng lúc: 12-03-2013 02:33:01 PM | Đã xem: 1547 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin Vui số 172, ngày 17.02.2013

Radio Tin Vui số 172, ngày 17.02.2013

Radio Tin Vui số 172, ngày 17.02.2013

Đăng lúc: 19-02-2013 12:34:59 PM | Đã xem: 2590 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin Vui Mừng Xuân Quý Tỵ

Radio Tin Vui Mừng Xuân Quý Tỵ

Ngày 10.2.2013 Mồng Một Tết

Đăng lúc: 09-02-2013 04:08:00 PM | Đã xem: 1728 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin vui số 170, ngày 03.02.2013

Radio Tin vui số 170, ngày 03.02.2013

số Tất Niên Năm Nhâm Thìm

Đăng lúc: 04-02-2013 11:16:12 AM | Đã xem: 1647 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin vui số 169, ngày 27.01.2013

Radio Tin vui số 169, ngày 27.01.2013

Radio Tin vui số 169, ngày 27.01.2013

Đăng lúc: 27-01-2013 03:16:00 PM | Đã xem: 1812 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin vui số 168, ngày 20.01.2013

Radio Tin vui số 168, ngày 20.01.2013

Radio Tin vui số 168, ngày 20.01.2013

Đăng lúc: 21-01-2013 11:51:04 PM | Đã xem: 1557 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin vui số 167, ngày 13.01.2013

Radio Tin vui số 167, ngày 13.01.2013

Radio Tin vui số 167, ngày 13.01.2013

Đăng lúc: 15-01-2013 10:30:33 AM | Đã xem: 1491 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin vui số 166, ngày 06.01.2013

Radio Tin vui số 166, ngày 06.01.2013

Radio Tin vui số 166, ngày 06.01.2013

Đăng lúc: 07-01-2013 01:22:00 PM | Đã xem: 1732 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin vui số 165, ngày 30.12.2012

Radio Tin vui số 165, ngày 30.12.2012

Radio Tin vui số 165, ngày 30.12.2012

Đăng lúc: 31-12-2012 12:53:42 PM | Đã xem: 1519 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin vui số 164, ngày 23.12.2012

Radio Tin vui số 164, ngày 23.12.2012

Radio Tin vui số 164, ngày 23.12.2012

Đăng lúc: 23-12-2012 01:54:00 PM | Đã xem: 1684 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin vui số 163, ngày 09.12.2012

Radio Tin vui số 163, ngày 09.12.2012

Radio Tin vui số 163, ngày 09.12.2012

Đăng lúc: 10-12-2012 09:11:11 AM | Đã xem: 1770 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin vui số 162, ngày 02.12.2012

Radio Tin vui số 162, ngày 02.12.2012

Radio Tin vui số 162, ngày 02.12.2012

Đăng lúc: 03-12-2012 03:32:49 PM | Đã xem: 1703 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin vui số 161, ngày 25.11.2012

Radio Tin vui số 161, ngày 25.11.2012

Radio Tin vui số 161, ngày 25.11.2012

Đăng lúc: 25-11-2012 05:56:00 PM | Đã xem: 1805 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin vui số 160, ngày 18.11.2012

Radio Tin vui số 160, ngày 18.11.2012

Radio Tin vui số 159, ngày 18.11.2012

Đăng lúc: 18-11-2012 09:49:00 AM | Đã xem: 1987 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin vui số 159, ngày 11.11.2012

Radio Tin vui số 159, ngày 11.11.2012

Radio Tin vui số 159, ngày 11.11.2012

Đăng lúc: 13-11-2012 12:52:00 PM | Đã xem: 1545 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Radio Tin vui số 158, ngày 04.11.2012

Radio Tin vui số 158, ngày 04.11.2012

Radio Tin vui số 158, ngày 04.11.2012

Đăng lúc: 05-11-2012 05:22:39 PM | Đã xem: 1737 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui

Radio Tin vui số 156, ngày 30.09.2012

Radio Tin vui số 156, ngày 30.09.2012

Đăng lúc: 30-09-2012 01:11:00 PM | Đã xem: 2950 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui

Radio Tin vui số 155, ngày 23.09.2012

Radio Tin vui số 155, ngày 23.09.2012

Đăng lúc: 22-09-2012 11:33:00 PM | Đã xem: 2280 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
Đăng lúc: 16-09-2012 12:14:00 AM | Đã xem: 2160 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui

Radio Tin vui số 153, ngày 09.09.2012

Radio Tin vui số 153, ngày 09.09.2012

Đăng lúc: 09-09-2012 09:29:00 AM | Đã xem: 2449 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui

Radio Tin vui số 152, ngày 02.09.2012

Radio Tin vui số 152, ngày 02.09.2012

Đăng lúc: 05-09-2012 10:05:24 AM | Đã xem: 3575 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Audio Bài giảng - Thánh lễ , Radio Tin vui
 

1

 

 RADIO VERITAS

 Tải xuống

'